Publiek

We hebben beeldbepalende publieke gebouwen opgeleverd en bestaande gebouwen die onvoldoende werden benut, tot culturele attracties met een hoogstaand niveau omgevormd. Onze ervaring loopt uiteen van stadskantoren en bibliotheken tot politiebureaus en brandweerkazernes. Wij begrijpen exact wat de rol en inhoud van gemengde voorzieningen in een stedelijke context zijn. Ook de gewijzigde verwachtingen van het publiek en de daarmee samenhangende ontwikkeling van de dienstverlening is ons bekend.

Newcastle City Library

Door onze expertise begrijpen wij de bedrijfsmatige behoeften en organisatorische structuren en zijn wij in staat deze te vertalen en te verwerken in onze ontwerpen. In onze praktijk komen we regelmatig de wens tegen om werkplekken te transformeren, rekening houdend met operationele en budgettaire efficiëntie. Dit vereist vaak een aanzienlijke omslag in cultuur en praktijk.

Zoeken naar publieke projecten
Scottish Crime Campus

We gaan in gesprek met belanghebbenden en leggen onze voorstellen voor aan gebruikersgroepen. Zo verzekeren we ons ervan dat we heldere, toegankelijke en elegante gebouwen creëren die de gemeenschap en gebruikers het gevoel geven dat ze welkom zijn. Daarnaast zijn onze ontwerpen efficiënt en flexibel, zodat ze ook geschikt zijn voor toekomstige wijzigingen in dienstverlening.