Publiek

We hebben beeldbepalende publieke gebouwen opgeleverd en bestaande gebouwen die onvoldoende werden benut, tot culturele attracties met een hoogstaand niveau omgevormd. Onze ervaring loopt uiteen van stadskantoren en bibliotheken tot politiebureaus en brandweerkazernes. Wij begrijpen exact wat de rol en inhoud van gemengde voorzieningen in een stedelijke context zijn. Ook de gewijzigde verwachtingen van het publiek en de daarmee samenhangende ontwikkeling van de dienstverlening is ons bekend.

Newcastle City Library

Our designs are informed by our expertise in understanding and interpreting operational needs and organisational structures. Our work regularly coincides with workplace transformation aspirations and both operational and budgetary efficiencies, which often require significant shifts in culture and practice.

Browse civic projects
Scottish Crime Campus

We engage with stakeholders and road test our proposals with user groups to ensure we create legible, accessible, elegant facilities that are welcoming to the community and users, as well as being efficient and flexible to support future changes in service delivery.