Erfgoed

Our founders, Gordon Ryder and Peter Yates MEA House Beach Houses

Rutter Carroll, architectuurhistoricus

Twee baanbrekende, jonge, ondernemende architecten, die werkten met Le Corbusier en Ove Arup, ontmoetten elkaar voor het eerst in het kantoor van Berthold Lubetkin.  In 1953, richtten zij hun kantoor Ryder and Yates op, in Newcastle upon Tyne.

Le Corbusier, Lubetkin en zeker niet in mindere mate, de in Newcastle geboren Arup, hadden allen een grote invloed op de zich ontwikkelende ontwerpfilosofie van Gordon Ryder en Peter Yates.  Deze filosofie is tot op de dag van vandaag herkenbaar in het werk van Ryder.  De basis voor de integratie van architecten en ingenieurs in één enkel architectenbureau vloeide voort uit de ervaring die zowel Gordon als Peter opdeed tijdens hun samenwerking met deze grote ontwerpers.

Het architectenbureau groeide organisch en het succes was niet alleen aan het integratievermogen te danken, maar ook aan de persoonlijkheden en de capaciteiten die zij inbrachten bij het ontwerpen van een toenemend aantal gebouwen voor uiteenlopend gebruik.

Engineering Research Station Norgas House Ryder book launch

Ted Nicklin, die later een mentor voor Peter Buchan zou worden, trad in 1963 toe tot Ryder and Yates.  Hij kwam van Chamberlin, Powell and Bon, en werd aangetrokken door de methodologie en soberheid van de elegante bouwwijze die door Ryder and Yates werd nagestreefd.  Hij bracht een sterke betrokkenheid met de sociale architectuur in. In hetzelfde jaar werd het team versterkt met de Poolse bouwkundig ingenieur Leszek Kubik.  In 1965 werden ingenieur servicetechniek Jack Humphrey en elektrotechnicus Geoff Brown aangetrokken.  In 1970 hield Sir Ove Arup, een goede vriend van Gordon en Peter, zijn beroemde key speechTotal Architecture”.  De inhoud van deze speech kon evengoed van toepassing zijn op Ryder and Yates.

Na het overlijden van Peter Yates in 1982, werd het Ryder Nicklin samenwerkingsverband gevormd, dat bleef voortbestaan tot Gordon Ryder in 1990 met pensioen ging.  Na het onverwachtse overlijden van Ted Nicklin was het aan Peter Buchan, die in 1977 was toegetreden tot het architectenbureau, en Mark Thompson, die het team vanaf 1988 versterkte, om de zaak over te nemen en te brengen tot waar ze vandaag staan.

Ryder’s benadering wordt gekarakteriseerd door soberheid en haar architectuur door een bedrieglijke eenvoud. Daarbij wordt de essentie getypeerd door een vastberadenheid om haar ontwerpen nuttig en functioneel te doen zijn.  Dit is in meer dan zestig jaar niet veranderd.

De benadering is zowel inclusief als samenwerkend, en gaat terug tot op de pionierstijd van de multidisciplinaire Ryder and Yates.  De passie is duidelijk aanwezig in ieder aspect van wat zij doen.  Dit ogenschijnlijk gemakkelijke, natuurlijke proces is het resultaat van vele jaren continue ontwikkeling, leiderschap en het koesteren van talent.  De sterke samenwerkingsverbanden die zij met gelijkgestemde adviseurs vormen, zijn gericht op versterking en ontwikkeling van het architectenbureau.

In zekere zin zijn de door Ryder nagestreefde architecturale waarden ongewijzigd, maar de vorm van hun gebouwen komt niet door absolute toepassing van formules tot stand.  Een ontwerp ontstaat tijdens intensieve gesprekken met toegewijde opdrachtgevers, gebruikers en adviseurs. In de wetenschap dat architectuur wordt gegenereerd door de behoeften van mensen, zullen de ontwerpen ontstaan door algemene en gedetailleerde studies in de vorm van schaalmodellen ondersteund door tekeningen, om de ruimtelijke en sculpturale kwaliteiten van het voorgestelde ontwerp te laten spreken.

Onder het huidige leiderschap is Ryder sinds 1994 gegroeid van één kantoor met een man of tien, tot vier kantoren in Groot-Brittannië en een aanzienlijke hoeveelheid internationale opdrachten die vanuit hun kantoren in Hong Kong, Vancouver en Amsterdam worden uitgevoerd.  Daarnaast wordt er via een groeiende alliantie samengewerkt met gelijkgezinde architectenbureaus in Australië, Europa en Noord-Amerika.  Hiermee komt de totale capaciteit op ruim 250 man. Vrijwel alle sectoren zijn in hun portfolio vertegenwoordigd en de ontwerpen variëren van kleine sculpturale schuilplaatsobjecten in het Kielder Water and Forest Park in Northumberland, tot een kantorencomplex ter waarde van $220 miljoen in Hong Kong.  Ongeacht de locatie, beschouwen alle medewerkers zich als één familie.  En hierdoor hebben ze niet alleen veel plezier in wat ze doen, maar worden samenhang en kwaliteit gewaarborgd.

Eén ding is zeker – Ryder blijft zich continu ontwikkelen…

Strak en elegant

“Bij Ryder is de kwaliteit niet alleen gelegen in hun kracht in de industriële sectoren – hoewel dat uiteraard van belang is – maar wordt gevormd door de totale helderheid in ontwerpen.  Uit hun gebouwen blijkt het denken en het werk.  De verschillende functies lijken te worden uitgedrukt in helder gedefinieerde, en vaak afzonderlijk behandelde volumes.  Door Ryder ontworpen gebouwen worden gekenmerkt door strakheid en intelligentie, en weerspiegelen wat er binnen en buiten gebeurt. Het kan toeval zijn, of opzettelijk, maar ik zie er duidelijk de hand van Lubetkin in terug, van de studio in Peterlee (Durham County, VK) waar Ryder & Yates zijn begonnen.

Het werk van Ryder is buitengewoon divers, maar altijd gedisciplineerd en goed gecontroleerd.  Ieder architectenbureau heeft te maken met de grillen van de architectenmode, maar Ryder, sterk geworteld in haar eigen erfgoed, laat zich hier minder door beïnvloeden dan de meeste andere.  Sommige projecten zijn op het eerste gezicht moeilijk te dateren. En dat is een goed teken. Of het nu om een opvallend publiek gebouw gaat, of een pragmatische en levendige school, of een gevoelig, stedelijk renovatieproject, de zorg waarmee het project wordt uitgevoerd, is altijd zichtbaar.”

Hugh Pearman