Woningbouw

We benaderen de woningbouw met creativiteit, visie en duurzaamheid, en scheppen ruimtes en plekken die een thuis vormen. Dat doen we voor ééngezinswoningen, projecten voor gemengd gebruik en nieuwe gebruikersgroepen.

Angel Gardens

Onze portfolio bevat woningen voor de vrije markt, betaalbare koop- en huurwoningen, verzorgingshuizen, studentenaccommodatie en levensloopbestendige woningen. De schaal van de projecten loopt sterk uiteen, maar bij ieder project wordt ingespeeld op de uitdagingen van de context en de bewoners, ongeacht of het gaat om nieuwbouw, renovatie, uitbreiding of transformatie.

Zoeken naar woningbouw projecten
Vita, Strawberry Place

Door middel van onderzoek en innovatie voor nieuwe woningen, zoals SmartLiving en het Future Homes Concept, voor duurzaam samenleven van meerdere generaties, leveren we onze bijdrage aan de sector. Wij lopen voorop als het gaat om Passiefhuis-ontwerpen.