Wetenschap

We werken met opdrachtgevers uit zowel de publieke als private sector en hebben bijzonder veel ervaring in de ontwikkeling van aangepaste ruimtes voor commercieel verhuur. Hiervoor is een gedegen begrip nodig van de algemene en bijzondere behoeften van zeer uiteenlopende gebruikers en het vormt de basis van onze benadering bij het ontwerpen met flexibiliteit als doel.

Emer

We creëren gebouwen die zeer functioneel zijn voor gecontroleerde laboratoria, testen en fabricage, waarbij kantoor- en laboratoriumruimtes vaak uitwisselbaar zijn. De integratie van een planningsrooster, de structuur en het onderhoud is essentieel om een ontwerp toekomstbestendig te laten zijn.

Zoeken naar wetenschap projecten
RB Project Wren

Ontwerpen die creativiteit ondersteunen, zijn ook van groot belang voor gebouwen waar wordt gestreefd naar een uitwisseling van ideeën op basis van toevallige omstandigheden, gezamenlijk werken en individuele reflectie.