Bedrijfsgebouwen

Onze ervaring loopt uiteen van grootschalige fabrieken voor productie van onderdelen tot speciale industriële onderzoeks- en ontwikkelingsgebouwen. Hoewel bij het ontwerpen van productiehallen de processen doorgaans centraal staan, is flexibiliteit eveneens van groot belang om machines en gebouwen met minimale verstoring te kunnen aanpassen of te vervangen.

Hitachi Rail Europe

Ontwerp- en fabricageprocessen bevinden zich in een revolutionair tijdperk. Milieuduurzaamheid en welzijn van het personeel hebben een grotere betekenis gekregen nu organisaties concurreren om hoogopgeleide technici binnen te halen.

Zoeken naar bedrijfsgebouwen projecten
Armstrong Works

Het “Internet of Things” veroorzaakt een revolutie binnen de ontwerp- en productieprocessen, waarbij steeds meer nadruk wordt gelegd op ‘just in time’-productie en integraal ketenbeheer. De snelheid waarmee veranderingen plaatsvinden, neemt voortdurend toe — wij ontwerpen faciliteiten die niet alleen gelijke tred houden met de veranderingen, maar sterker nog, flexibiliteit voor de toekomst creëren.