Geschiedenis

Alles is Architectuur

Ons doel is eenvoudig: de kwaliteit van de wereld om ons heen en daarmee het leven van mensen verbeteren. Een aanpak verankerd in het DNA van Ryder die tot op de dag van vandaag nog steeds leidend is.

“Alles is architectuur” is gebaseerd op principes van eenvoud, bruikbaarheid en elegantie.  Het verbindt mensen, vanuit hun woning naar hun directe omgeving en de stad.

Het omvat een verantwoordelijkheid voor de maatschappij en voor de toekomst van onze planeet.  Het is net zo verankerd in baanbrekende wetenschap en technologie als in de kunst en vormt de basis voor de gezamenlijke reis vanaf de eerste ontwerpschetsen tot de realisatie en in gebruik name van het gebouw. Hieruit leren wij van elk project ten gunste van het volgende.

“Alles is architectuur” is afhankelijk van goede professionele begeleiding. Het vraagt om getalenteerde mensen die gezamenlijk en met veel passie werken om de beste “return on investment” voor onze opdrachtgevers te realiseren.

Our founders

Erfgoed

Twee vooruitstrevende, jonge, ondernemende architecten, die werkten met Le Corbusier en Ove Arup, ontmoetten elkaar voor het eerst in het kantoor van Berthold Lubetkin.  In 1953, richtten zij hun kantoor Ryder and Yates op, in Newcastle upon Tyne.  Gordon Ryder en Peter Yates ontwikkelden een eigen ontwerpfilosofie, maar werden daarbij sterk beïnvloed door Le Corbusier, Lubetkin en zeker niet in mindere mate, de in Newcastle geboren Arup.  Deze filosofie is tot op de dag van vandaag herkenbaar in het werk van Ryder.

De ervaringen die Gordon en Peter opdeden tijdens hun samenwerking met deze grote ontwerpers, vormden de basis voor de integratie van architecten en ingenieurs onder één dak.  Het architectenbureau groeide organisch, maar het succes was zeker niet alleen te danken aan het integratievermogen.  De persoonlijkheden en de capaciteiten die zij inbrachten bij het ontwerpen van een toenemend aantal gebouwen voor uiteenlopend gebruik, droeg hier evenveel aan bij.

Meer
Ryder Alliance

Ryder Alliantie

Een internationale zakelijke alliantie die door baanbrekend onderzoek en innovatieve technologieën de architectuurpraktijk herdefinieert.

More
BI

BIM Academy

Een expertisecentrum voor digitale techniek en transformatie, in 2010 gezamenlijk opgericht door de Northumbria University en Ryder Architecten;

More
Armed Forces Covenant signing

Convenant der Gewapende strijdkrachten

Ryder Architecten is er trots op de community van hen die in het leger hebben gediend, te ondersteunen. Daartoe ondertekende Ryder Architecten in 2017 het Armed Forces Covenant (Convenant der Gewapende strijdkrachten).

Voor onze continue steun aan de Britse Armed Forces zijn wij onderscheiden met de Employer Recognition Scheme Silver Award.  Ryder is het eerste architectenbureau in het Verenigd Koninkrijk dat deze zilveren onderscheiding mocht ontvangen.

More
Awards collage 2018-2020

Onderscheidingen

Het werk van Ryder is met ruim 120 onderscheidingen bekroond, zowel als winner of als finalist, en door zeer uiteenlopende instanties.

More