Beleid ter bestrijding van mensenhandel en slavernij

Ryder onderhoudt relaties met veel verschillende organisaties en heeft ook een groot aantal mensen in dienst. In het licht van de algemene wetgeving betreffende arbeid en mensenrechten, en meer in het bijzonder, de Britse Modern Slavery Act 2015, hebben we onze bestaande compliance- en risicomanagementprocedures herzien om te bepalen in hoeverre we maatregelen hebben getroffen, en welke verdere maatregelen wellicht nodig zijn, om slavernij en mensenhandel in onze bedrijven of toeleveringsketen te voorkomen.

Ryder heeft een verklaring inzake onze bedrijfswaarden opgesteld inzake het voorkomen van moderne slavernij en mensenhandel.  Deze verklaring is op al onze zakelijke handelingen van toepassing.

Als onderdeel van onze cultuur van behoorlijk bestuur voor goed zakendoen, werken we volgens kernwaarden die onze relatie met onze voornaamste belanghebbenden, cliënten, leveranciers en teamleden, weerspiegelen.  Voor de omgang met onze zakelijke relaties hebben we een gedragsnorm vastgesteld die onze houding ten opzichte van uitbuiting van personen, in welke vorm dan ook, en in het bijzonder overtredingen van de Modern Slavery Act 2015, weerspiegelt.  Wij verzetten ons tegen moderne slavernij in al haar vormen en doen er alles aan om dit te voorkomen.

Wij accepteren geen moderne slavernij.

We zetten ons ervoor in om in al onze zakelijke overeenkomsten en jegens relaties ethisch en integer te handelen.  Ook zetten wij ons in voor de implementatie van effectieve systemen en controles om ervoor te zorgen dat er binnen onze bedrijven of die van onze leveranciers geen moderne slavernij plaatsvindt.

We zetten ons ervoor in om transparantie te verzekeren binnen onze eigen onderneming en in onze benadering om moderne slavernij in onze leveringsketens te bestrijden, in lijn met onze verplichtingen inzake informatieverstrekking volgens de Modern Slavery Act 2015.

Alle medewerkers zijn verplicht kennis te nemen van onze procedures om moderne slavernij te identificeren en te voorkomen, en om op zodanige wijze zaken te doen dat moderne slavernij, of de mogelijkheid hiertoe, wordt voorkomen.  Naleving van dit beleid behoort voor al onze medewerkers tot de verplichtingen voortvloeiend uit hun arbeidsovereenkomst.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het voorkomen van moderne slavernij berust bij de leidinggevenden van de onderneming.  De raad van bestuur van de onderneming heeft de algehele verantwoordelijkheid om te verzekeren dat dit beleid en de verwezenlijking daarvan voldoen aan onze wettelijke en ethische verplichtingen.

Teamleiders op alle niveaus zijn ervoor verantwoordelijk te verzekeren dat diegenen die aan hen rapporteren, dit beleid begrijpen en naleven, en dat zij toereikende en regelmatige training over dit onderwerp en de kwestie van moderne slavernij krijgen.

Bezorgdheid over vermeende moderne slavernij in verband met de onderneming of onze leveranciers kan op deze manier worden gemeld.